مختصر تعریفی از باطری ها

مختصر تعریفی از باطری ها

باطری ها: باتری ها مولد هایی هستند که انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.

باتری ها معمولا از کنار هم قرار گرفتن حداقل دو صفحه فلزی (یا آلیاژیی) مختلف در داخل یک محلول شیمیایی بوجود می آیند.

یکی از این دو صفحه دارای خاصیت الکترون دهی بیشتر (مثبت یا آند) و دیگری دارای خاصیت الکترون گیری بیشتر (منفی یا کاتد) میباشد.

حلال شیمیایی که منجربه ایجاد ارتباط بین این دو صفحه می شود ، الکترولیت نامیده میشود.

در همه باتری ها حتی باتریهای اتمی محلول الکترولیت وجود دارد. اما باتری های اسیدی و باتری های آبی به علت عدم وجود کلسیم در ما بین صفحات سربی بایستی به طور مداوم سطح الکترولیت آن ها بررسی شود و در صورت لزوم ازآب باطری برای آن ها استفاده کرد.

نکته ای را یادآور می شویم که وجود کلسیم ما بین صفحات سربی باعث عدم تبخیر محلول الکترولیت می شود و سطح الکترولیت در باطری های اتمی کاهش پیدا نمی کند.

علت گرانی باتری های اتمی و مزیت آنها نسبت به باتری های آبی ماشین نیز به خاطر وجود همین کلسیم می باشد. البته در حال حاضر به علت کیفیت کم باتری های آبی، استفاده از آنها با استقبال کمی روبرو شده است.

دسته بندی باتری ها:

باتری ها را به طریق مختلف دسته بندی می کنند که در ادامه مهمترین روشهای دسته بندی آمده است.

از نظر حالت الکترولیت:

باتری های خشک (dry) که الکترولیت این نوع باتری ها جامد می باشند مانند باتری های قلمی.

باتری های تر (wet) که دارای الکترولیت مایع می باشد مثل باتری های مورد استفاده در خودرو ها.

توجه : امروزه نوعی باتری ها به بازار ارائه شده که الکترولیت آن نه کاملا جامد مانند باتری قلمی و نه مایع مانند باتریهای متداول خودروها می باشد. الکترولیت این باتری ها مانند ژل میباشند به این باتری ها ، باتری های با مراقبت کمfree-(maintenance) یا low-maintenance))  نامیده میشوند. البته شاید بتوان آنها را در دسته باتری های خشک قرار داد.

باطری ها از نظر جنس الکترولیت و صفحات :

باطری سربی، اسیدی(lead acid)، باطری نیکل، کادمیوم(Nickel-cadmium)، باطری هوا، روی (zinc-air)، باتری آلکالاین (alkaline).

معمولا باتری های خودروها از نوع باتری های سربی، اسیدی می باشند و دلایلش هم این است که اولا هزینه ساخت آن کمتر از انواع دیگر است و ثانیا محدوده دمایی مناسب برای بهترین کارایی آن نسبت به سایر باتری ها گسترده تر است .

Call Now Button
error: راست کلیک بسته شده است(حفظ قانون کپی رایت)